Předmět činnosti

Aktivity společnosti ALIMADE a partnerských společností ve skupině se dělí do dvou divizí:

Obchodní činnost, marketingové poradenství a správa společností


Pro naše partnery zajišťujeme obchodní a marketingové služby související s prodejem v ČR, SR a EU.
Našim partnerům zajišťujeme provedení analýzy trhu, produktu a jeho konkurenceschopnosti, zpracování studie proveditelnosti podnikatelských záměrů a další služby spojené s rozvojem firmy a jejich produktů na stávajícím nebo novém trhu.
Nedílnou součástí našich služeb je administrace zavádění produktu na trh a obstarání potřebných povolení předepsaných právními předpisy.
Cílem spolupráce s našimi partnery je vytvoření funkční obchodní sítě, distribučních kanálů, řízení vztahu se zákazníky a následný rozvoj, nejčastěji formou exkluzivního obchodního zastoupení na daném trhu.

Poradenství a engineering v oblasti rozvoje projektů a podnikatelských záměrů

 

Kontakty

ALIMADE s.r.o.

Denisovo nábřeží 2568/6

301 00 Plzeň

Czech Republic

Ing. Eduard Wipplinger
tel.: +420 776 722 665

email: info@alimade.cz

reaching new markets

reaching new markets